Cultuurplanadvies Baroeg en Baroeg Open Air

Afgelopen woensdag ontvingen Baroeg en Baroeg Open Air een positief advies van de Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur. Fijn om de mooie woorden te lezen die worden gewijd aan dit unieke podium en festival voor harde en alternatieve popmuziek, met stijlen als (hard)rock, metal, gothic, emo, hardcore, punk, psychobilly, electro en industrial). Ook fijn dat er extra geld wordt geadviseerd voor het organiseren van vier grote popconcerten per jaar op andere locaties. Daarmee kan het grootschaliger aanbod in de voornoemde genres vaker in Rotterdam worden neergezet en dat sluit geheel aan op enkele doelstellingen uit de ‘Rotterdamse Beleidsvisie Pop’.


Cultuurplanadvies:  https://www.rrkc.nl/cultuurplanadvies/instellingsadvies/baroeg/

 

Door de RRKC wordt tevens de behoefte aan vernieuwing van het pand onderkend, alsmede de wens om het personeel met 1 FTE uit te breiden. Helaas wordt dat laatste niet met het gevraagde extra budget kracht bijgezet. Wij hopen dat dit nog wordt gecorrigeerd in het uiteindelijke subsidiebesluit. Al met al hebben we veel zin in de cultuurplanperiode 2021-2024 en kijken er juist nu naar uit om zonder beperkingen met grote hoeveelheden publiek van het fantastische aanbod te kunnen genieten.

 

(Zie voor de Rotterdamse Beleidsvisie Pop deze link)