ANBI

Een binnen- of buitenlandse organisatie kan door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangemerkt. Dit heeft fiscale voordelen voor die organisatie zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Stichting Poppodium Baroeg heeft deze ANBI status ook. Kijk voor meer informatie hierover op de Baroeg ANBI pagina.

—————————————————————–

 PBO

An inland or abroad organisation can be signed up by the Dutch government as ‘PBO’ (Public Benefit Organisation’. This has some fiscal benefits for the organisation itself, but also for the Dutch taxpayer that sends a gift (for example a donation)  to an organisation. Baroeg also has this ‘PBO’ grade. For more information head to Baroeg PBO page