DONATIE

Wil je Stichting Poppodium Baroeg steunen met een donatie, dan kan dat door een bedrag naar keuze over te maken naar IBAN NL32 RABO 0159011094 t.a.v. Baroeg. Zeker in de moeilijke tijd waarin we nu zitten, wordt dat zeer gewaardeerd!

Doe een directe donatie via deze link.

 

ANBI

Een binnen- of buitenlandse organisatie kan door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangemerkt. Dit heeft fiscale voordelen voor die organisatie zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Stichting Poppodium Baroeg heeft deze ANBI status ook. Kijk voor meer informatie hierover op de Baroeg ANBI pagina.

 


 

Part of the measures of the Dutch government to get the Corona virus under control is that no events can take place until the 1st of September 2020. This means that Baroeg won’t have any income from the visitors between March and August (entry recettes,  catering turnover, etc.), while there are costs that are made.
Would you like to support Baroeg with a donation, then that can be done by transferring money of an amount by your choice to IBAN NL32 RABO 0159011094 to Baroeg.  Especially in these tough times where we are in right now, this kind of support is appreciated very much!

 You can find other ways to support Baroeg right here.

 

 PBO

An inland or abroad organisation can be signed up by the Dutch government as ‘PBO’ (Public Benefit Organisation’. This has some fiscal benefits for the organisation itself, but also for the Dutch taxpayer that sends a gift (for example a donation)  to an organisation. Baroeg also has this ‘PBO’ grade. For more information head to Baroeg PBO page

© Baroeg 2023 | Created by gwmp.nl
NederlandsEnglish