ANBI

Een binnen- of buitenlandse organisatie kan door de Nederlandse Staat als ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) worden aangemerkt. Dit heeft fiscale voordelen voor die organisatie zelf en ook voor de Nederlandse belastingbetaler die een gift (bijvoorbeeld een schenking) doet aan die organisatie. Stichting Poppodium Baroeg heeft deze ANBI status ook. Kijk voor meer informatie hierover op de Baroeg ANBI pagina.

DONATIES

Wil je Stichting Poppodium Baroeg steunen met een donatie, dan kan dat door een bedrag naar keuze over te maken naar IBAN NL32 RABO 0159011094 t.a.v. Baroeg. Zeker in de moeilijke tijd waarin we nu zitten, wordt dat zeer gewaardeerd!

© Baroeg 2020 | Created by gwmp.nl